Logo

S-Home Go nằm trong bộ công cụ S-Home YouthSpace - Giải pháp Quản lý Hoạt động Đoàn - Hội được phát triển bởi BCH Đoàn khoa - BCH Liên Chi hội khoa Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.